Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Web — сайт sadok.chernomorsky.com (далі – Сайт) належить на праві власності ПЗ «Заклад дошкільної освіти (Ясла-садок) «Чорноморський 1» ( далі – Компанія), що надає послуги з реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності.

1.2. Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) є чинною виключно в рамках користування даного Сайту та не поширюється на web – сайти третіх осіб.

1.3. Дана Політика Політики конфіденційності є комплексом правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб-споживачів, які є користувачами Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується споживачем – користувачем Сайту.

1.4. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є споживач.

1.5. Компанія вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом Політики конфіденційності.

1.6. Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

1.7. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

2.1.1. «Компанія» — ПЗ «Заклад дошкільної освіти (Ясла-садок) «Чорноморський 1» або інші уповноважені співробітники на управління сайтом sadok.chernomorsky.com, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

2.1.2. «Персональні дані» — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2.1.3. «Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

2.1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкове для дотримання Компанією або іншої особи, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

2.1.5. «Користувач сайту» — клієнт або відвідувач Сайту sadok.chernomorsky.com за допомогою мережі Інтернет задля замовлення відповідних послуг Компанії.

2.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

2.1.7. «IP-адреса» — унікальний мережеву адресу вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

3. ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Компанією та Користувачем Сайту, Користувач, відвідуючи даний Сайт та користуючись послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних, володільцем яких він являється.

3.2. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Компанією та Користувачем, Користувач надає Компанії дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам, які надають послуги діяльності Компанії та надання послуг Користувачу, а саме: експерти з інтелектуальної власності, патентні повірені, юристи, перекладачі, патентні відомства, органи державної влади України або інших країн. Причини такого розкриття погоджуються завчасно із Користувачем.

3.3. Згода споживача, яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.

3.4. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) споживач надає дозвіл Компанії входить: — ім’я, прізвище та по батькові; — дата народження дитини; — телефонний номер; — адреса електронної пошти.

4. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.2. Користувач погоджується з тим, що Компанія має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, експертам з інтелектуальної власності, патентним повіреним, юристам, перекладачам, патентним відомствам, органам державної влади України або інших країн, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті.

4.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

4.4. При втраті або розголошення персональних даних Компанія інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

4.5. Компанія вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

4.6. Компанія спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Користувач зобов’язаний:

5.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом та отримання замовлених послуг.

5.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

5.2. Компанія зобов’язана:

5.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у розділі 3 цієї Політики конфіденційності.

5.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 4.2. і 4.3. цієї Політики Конфіденційності.

5.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

5.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Компанія, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 4.2., 4.3. і 6.2. цієї Політики Конфіденційності.

6.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Компанія не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

6.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

6.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

6.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту і Компанією, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

7.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

7.3. Якщо сторони не досягнуть згоди, справа буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

7.4. Дана Політика конфіденційності та відносин між Користувачем і Компанією регулюються чинним законодавством України.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Компанія має право вносити зміни в діючу Політику конфіденційності без згоди Користувача.

8.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

8.3. Усі пропозиції або питання за цією Політикою конфіденційності слід направляти за адресою sadokchernomorsky1@gmail.com.

Замовити дзвінок

Ясла – садок «Чорноморський» — Ваш надійний помічник у вихованні дитини.

Спасибо за заявку
Помилка відправки